Εμπορία και Διαφήμιση
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ
Μελέτη και Εγκατάσταση Δικτύων
Συστήματα Ασφαλείας - Ελέγχου Πρόσβασης


Φυσική Ασφάλεια

Η C.S.M.S είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος  για το νομό Καβαλάς της εταιρείας  Ζαριφόπουλος Α.Ε.

Η Ζαριφόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, εισαγωγή και διανομή των παρακάτω συστημάτων, από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως:

 

Ασφάλειας έναντι κλοπής και ληστείας

Πυρανίχνευσης & Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων

Κατάσβεσης & Πυρόσβεσης

Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Μεταφοράς Εικόνας & Τηλεμετρίας

Ελέγχου Προσπέλασης & Ωρομέτρησης

Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων

 

  Η εταιρεία έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα έναν σταθερό ρυθμό ανόδου στα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα, να κατέχει την     θέση στην Ελλάδα, από απόψεως ενεργητικού αριθμού απασχολούμενου προσωπικού αλλά και πωλήσεων, από όλες τις άλλες εταιρείες του  κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας και ελέγχου.

 Ο ηγετικός της δε ρόλος βαίνει κάθε χρόνο αυξανόμενος, γεγονός που πιστοποιείται από τον σημαντικό αριθμό εκτελεσθέντων ειδικών μεγάλων έργων αλλά και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας και των εταιρειών του κλάδου.

 Το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με υψηλό το συναίσθημα της αφοσίωσης στους στόχους της εταιρείας, την εμπειρία, γνώση, και υπευθυνότητά του, παρέχει στην εταιρεία όλα τα αναγκαία εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη στην χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό.

 Η εταιρεία διαθέτει από το 2007, άρτια επανδρωμένο, υποκατάστημα στη Σόφια Βουλγαρίας ,από το Δεκέμβριο 2009 υποκατάστημα στα Τίρανα Αλβανίας και από τον Δεκέμβριο 2010 υποκατάστημα στην Πάφο Κύπρου.

 Από το 1999 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008, από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS και μέλη των Διεθνών Οργανισμών ISIO & CSAA.

Η εταιρεία επίσης έχει χαρακτηριστεί από την ICAP GROUP ως “One of the Strongest Companies in Greece”.

 Οι στόχοι της εταιρείας συνοψίζονται στο συστηματικό έλεγχο των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών, στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, στην τυποποίηση των διεργασιών και την εκτέλεση μοντέρνου οργανογράμματος με σαφείς και καθορισμένες υπευθυνότητες για όλα τα στελέχη και το προσωπικό.

CSMS© 2011.All rights reserved