Εμπορία και Διαφήμιση
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ
Μελέτη και Εγκατάσταση Δικτύων
Συστήματα Ασφαλείας - Ελέγχου Πρόσβασης


Wifi

Αναλαμβάνουμε : Μελέτες, Επίβλεψη, Εγκατάσταση, Υποστήριξη

 • Hot Spot Ξενοδοχείων, Συνεδριακών Κέντρων, Μαρίνων.
 • Ασύρματες Ραδιοζεύξεις Μεγάλων Αποστάσεων.
 • Τηλεφωνικά Κέντρα Voip.
 • Συστήματα Cctv, Ip Cameras, Internet Video Streaming.
Εγκατάσταση Δικτύων (Ενσύρματων Και Ασύρματων)

Η C.S.M.S αναλαμβάνει τη μελέτη,το σχεδιασμό και την εγκατάσταση δικτύων και δομημένης καλωδίωσης. Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας αναλαμβάνει να σας εξοπλίσει με όλες τις διαθέσιμες δικτυακές τεχνολογίες σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της επιχείρισής σας.

 

 

 

      Εγκατάσταση Ενσύρματου Δικτύου (LAN, WAN, VPN)

 • Εγκαταστάσεις και αναβαθμίσεις  ενσύρματων δικτύων LAN και WAN
 • Εγκαταστάσεις Rack (Rack management) και δομημένης καλωδίωσης με χρήση UTP (CAT 5,CAT 5e,CAT 6), FTP καλωδίων
 • Δημιουργία απομακρυσμένης επικοινωνίας VPN και VPDN 
 • Εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης μέσω δικτύου και internet
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας και  πιστοποίηση δικτύου

     

 

Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει για εσάς την μελέτη, εγκατάσταση, και παραμετροποίηση του δικού σας Wi-Fi δικτύου,

πάντα βάσει των αναγκών και απαιτήσεων της επιχείρησής σας.

 • Λύσεις Hotspot με Load Balancing και Authentication για καφετέριες, ξενοδοχεία και δημόσιους χώρους  
 • Δικτυακή δομή για σημεία ασύρματης πρόσβασης (access points) 802.11 B/G/Ν
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασυρμάτων δικτύων μεγάλης εμβέλειας
 • Τοπικά WiFi ασύρματα δίκτυα εσωτερικών χώρων

 

Τηλεφωνικά Κέντρα (PBX - VoIP)

 Η C.S.M.S συνεργαζόμενη με όλες τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης τηλεπικοινωνιακού υλικού είναι σε θέση

να προσφέρει μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων.

Οι σημαντικότερες από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

 •  Μελέτη, εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων 
 •  Μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων 
 •  Προηγμένες εφαρμογές ( ISDN, VOICE MAIL, AUTO ATTENDANT κτλ.)
 •  Επίδειξη τηλεφωνικών κέντρων
 •  Συντήρηση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση after sales support
 •  Ενοποιημένες Λύσεις Τεχνολογίας VoIP

Στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται όλα τα υλικά και οι εφαρμογές που είναι απαραίτητες για την παράδοση σε λειτουργία μιας ολοκληρωμένης τηλεπικοινωνιακής λύσης για επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Προσφέρουμε δωρεάν εξειδικευμένες συμβουλές και βοήθεια στην επιλογή ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Παρέχουμε υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό των τηλεφωνικών κέντρων και προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης των συστημάτων σας.

Κατέχουμε τέλος, όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις για τη διανομή και την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, που προϋπoθέτει ο κάθε κατασκευαστής για την εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων.

 

 

CSMS© 2011.All rights reserved